Dokumentservice

Ibland behövs det där extra dokumentet, kanske en fullmakt, en lånehandling, hyresavtal, gåvobrev eller köpekontrakt. Oavsett vad, vi har de flesta underlagen av godkända juridiska dokumnent.  Men även underlag för kompanjonsavtal, stadgar för både ekonomiska och bostadsrättsföreningar. 
Pris från 500 kr exl moms.

Exempel på dokument

Fullmakt
Om du själv vill bestämma vem som ska handha dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dagen du själv inte har den förmågan, exempelvis på grund av sjukdom, bör du skriva en framtidsfullmakt. Om du inte har en framtidsfullmakt kommer en god man eller en förvaltare att utses av kommunens överförmyndarnämnd.

Gåvobrev
För gåvobrev gällande gåva av bostadsrätt och gåva av fast egendom måste även en del andra formkrav vara uppfyllda för att gåvobrevet ska vara giltigt. Av denna anledning rekommenderar vi att du alltid använder dig av ett juridiskt korrekt upprättat gåvobrev.

Hyrasavtal bostadsrätt
Du måste alltid ha ett skriftligt tillstånd till andrahandsuthyrningen av din bostadsrättsförening innan du kan hyra ut den i andra hand. Ansök därför om detta i god tid innan din andrahandsuthyrning påbörjas.

Samboavtal
Om du och din sambo skriver ett samboavtal innebär det att ni avtalar bort sambolagens bodelningsregler. Det kan ni göra delvis, det vill säga undanta endast specificerad samboegendom som till exempel ert hus, eller så kan ni avtala bort reglerna helt. 

Skuldebrev
Så fort du lånar ut pengar till någon ska du se till att du, som då kallas borgenär, och den du lånar pengar till, gäldenären, upprättar ett skuldebrev om detta. Ett skuldebrev, eller en revers som det även kallas, är ett skriftligt bevis på att skulden existerar och att gäldenären ska betala den.